Přehled funkcí

TRACEABILITA
Rodný list Kompletní historie výrobku od vzniku až po expedici
Procesní data Ukládání výrobních dat do rodného listu
Evidence chyb Ruční nebo automatický sběr informací o příčinách neshod a pozicích, na nichž k neshodám došlo
Katalog Možnost volitelně definovat další parametry k výrobku (barva, strana, rozměr atd.)
Vyhledávání Rozšířené filtry pro vyhledávání dle směny, pracoviště, produktu, statusu, chyby atd. Možnost exportu do XLS pro další analýzy
ŘÍZENÍ KVALITY
Kontrola kvality Systém nedovolí zpracování dílu, který nebyl v předchozí operaci vyhodnocen jako shodně vyrobený
Kontrola routingu Dodržování výrobních operací v definovaném pořadí
Kontrola parametrů Obecná kontrola fyzikálních odchylek parametrů dílu (hmotnost, rozměr, teplota atd.)
Rework Pracoviště, na němž lze opravit nebo vyřadit neshodné díly
ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH SIL
Operátoři Individuální nebo skupinové přihlašování na pracovištích
 Technici  Přihlašování na pracovištích s vyšším oprávněním (např. zadávání výrobní dávky, výměna formy atd.)
 Zabezpečené činnosti  Možnost definovat uživatelům přístup k jednotlivým činnostem systému (běžní uživatelé, technici, administrátoři atd.)
ŘÍZENÍ VÝROBY
 Výrobní dávky  Tvorba a monitorování výrobních dávek
 Plánování  Plánování výrobních dávek pomocí kalendáře
 Expedice  Datové rozhraní pro import výrobních dávek a plánů z nadřazeného systému
ADMINISTRACE DÍLŮ
 Testy  Převod dílů na testy. Díly se statusem test mohou procházet všemi pracovišti kromě finálního
 Laboratoř  Převod dílů do laboratoře. Díly se statusem laboratoř nelze přijmout na žádném pracovišti (např. díly na destrukční zkoušky)
 Pozastaveno  Díl je dočasně pozastaven kvalitou - nelze jej přijmout na žádném pracovišti
 Administrace dílů  Nástroj pro hromadné převody dílů na testy, do laboratoře, pozastavení ve výrobě, vyřazení
ALARMY
 Uživatelské alarmy  Alarmy definované prostřednictvím uživatelského rozhraní xTrace, které lze vyvolat na pracovišti načtením kódu
Systémové alarmy  Systémové alarmy vyvolané automaticky logikou programu (x neshod po sobě/za hodinu/v intervalu jdoucí, překročení max. použití formy atd.)
 Objednávání materiálu  Možnost nasnímáním kódu požádat skladníka o doplnění materiálu na lince
PROCESY
 Spojování dílů  Definice a kontrola spojení dílů a součástek
 Technologické prostoje  Kontrola dodržování minimálních a maximálních časových intervalů mezi jednotlivými operacemi
 Odvádění výroby  Odvádění hotové výroby do informačního systému po dokončení každého pracovního cyklu na pracovišti
VÝROBNÍ SESTAVY
 Výrobní sestavy podle operací  Počty operací podle kvality, hodinové přehledy na pracovišti
 Výrobní sestavy podle dílů  Počet výrobků za x dnů, hodinová statistika, aktuální výroba na linkách
 Kvalitářské sestavy  Četnost procesních chyb
 Materiálové sestavy  Mezioperační zásoba
 Technické sestavy  Analýza odstávek a výrobních cyklů
EXTERNÍ KOMUNIKACE
 Stroje, dopravníky, komunikace  OPC, TTL, Relé, RS232, Ethernet, sdílený adresář atd.
 Nadřazené systémy  Datová brána do externích IS (např. odvádění výroby, automatické plánování atd.)
SLEDOVÁNÍ VÝROBY
 Rozpracovanost výroby  Monitorování stavu rozpracovanosti výrobních dávek
 OEE  Informační panel (TV dashboard) pro zobrazení plánované a skutečné doby cyklu a odstávek
 Monitorování výroby  Přehledná kontrola pracoviště (momentálně přihlášený operátor, vyráběný produkt, záznam z výrobní operace)
TISK A IDENTIFIKACE
 Tisk sériových čísel  Tisk etiket na termotransferových tiskárnách. Možnost použití vlastních formátů s 1D nebo 2D kódem
 Tisk logistických štítků  Tisk kartonových a paletových listů (včetně GS1-128)
 Tisk příkazových kódů  Tisk kódů chyb, pozic, produktů, forem atd. přímo z uživatelského  rozhraní
 Nosiče  Dočasné značení - např. identifikace dílů kódem vratných přepravních jednotek
SPECIÁLNÍ REŽIMY
 Multiskripty  Možnost přepínat logiku programu na pracovišti nasnímáním kódu
 Mastercode  Režim pro testování a seřizování pracoviště