Návratnost systému xTrace

Data v systému xTrace jsou důvěrnými daty každého zákazníka, který tento systém používá. Každý zákazník je citlivý, pokud jsou jeho data použita pro srovnávací testy. Protože mnohdy neexistují reálné informace o průběhu výroby (nejsou sbírány elektronicky), neexistují tak reálné výchozí údaje. Navíc každý výrobní podnik sbírá jiná data a funguje jinak. Z tohoto nelze vysledovat reálnou návratnost systému při fázi zpracování nabídky.

Ukazatelem návratnosti systému je pro ná Vás další objednávka od zákazníka na další divizi/linku ve výrobě, kde již systém xTrace běží. Návratnost systému u zákazníka s 27 pracovišti byla podle tohoto indikátoru 7 měsíců.

Časově přesnou návratnost výrobního systému xTrace před implementací systému nelze jednoduše stanovit. Relevantní informaci získáte při porovnání dat ročního provozu xTrace.

 

Intormace: Koeficienty použité pro výpočet, které vychází z průzkumu přínosu MES systému, který uveřejnil časopis INDUSTRYWEEK. Odkaz na webové stránky www.industryweek.com

 

Snížení výrobního cyklu v  Ø o 45% (čas od počátečního vstupu do výroby až po přijetí na sklad)

Snížení času zadávání dat v Ø o 75% (čas ušetřený vypisování průvodek či jiných dokumentů stínující výrobou produktu)

Snížení nedokončené výroby (wip) v Ø o 24%

Snížení administrativy mezi přesuny v Ø o 61% (vypisování výdejek, příjemek, a jiných)

Snížení náskoku v Ø o 27%

Snížení zmetkovosti v Ø o 18%

Snížení tisku přidružených dokumentu výroby v Ø o 56%